Aminanda, Yulfian, Universiti Teknologi Brunei, Brunei Darussalam, Brunei Darussalam